2

Entre erros e acertos, Milkshake deixa legado como Parada “indoor”